Nærmiljøet

Jesus bad oss om å være Hans vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender (Apg 1:8b). Overført til vår geografi betyr dette at vi skal være Jesu vitner på Akkerhaugen og hele i Sauherad, i Midt-Telemark og like til jordens ender. Vi ønsker å nå nye mennesker med budskapet om Ham. 

 

Det er det vår viktigste oppgave som misjonsbevegelse å gi mennesker muligheten til å bli kjent med Jesus. Vi har et budskap om forsoning mellom Gud og mennesker, og et ønske om forsoning og nestekjærlighet mellom mennesker.

 

Norsjø skal være et sted hvor kristne fra Sauherad og området rundt samles til bønn og kristen fellesskap.

Til toppen